Francia művészeti főiskola
magyar tagozata

A párizsi székhelyű Visart Paris - School of Visual Arts magyar tagozata vagyunk. A francia művészeti főiskola tananyagát tanítjuk. Az alapdiploma szinten Budapesten az oktatás magyar nyelven folyik, de francia tanárok vizsgáztatnak, és a diákok elismert francia diplomát kapnak. A végzett diákok mesterképzésen vehetnek részt Párizsban.
A Visart Paris Franciaországban 1996 óta, Magyarországon 2010 óta elismert főiskola, amely grafikai tervezőket, multimédia tervezőket, művészeti- és kreatív igazgatókat képez.

Miben különbözünk ?
(1) A francia felfogás nagy mértékben eltér a magyartól. Szerintünk a vizuális kommunikáció minden elemét ismerni kell, nem lehet csak kiragadott részterületekkel foglalkozni. Tervezőgrafika? Képi ábrázolás? Elektronikus ábrázolás? Animáció? Média design? A Visartban nem kell már a felvételinél eldöntenem, hogy milyen szakot válasszak. A Visartban a diákok megismerik, és a tanulmányok végén használni tudják a vizuális kommunikáció teljes eszköztárát.
(2) Diákjaink magyar nyelvű tanulás után a francia állam által elismert diplomát, felsőoktatási fokozatot szerezhetnek. Egy francia művészeti diploma az egész fejlett világban ismert, elismert. Ezzel a diplomával jóval szélesebbek diákjaink lehetőségei a külföldi munkavállalásra, illetve külföldi művészeti egyetemi mesterképzésre.
további különbségek

Diplomavizsga 2016

"Minket lenyűgözött a diplomavizsga ... "
KREATIV ONLINE

tovább

Diploma

A négy tanév végén, a sikeres diplomavizsga és nyelvvizsga letétele után a hallgatók megkapják a francia főiskola francia állam által elismert NIVEAU 2 szintű diplomáját, amely az Európai Kvalifikációs Keretrendszerben (EQF) 6-os szintű diploma. Ez a francia felsőoktatási rendszer szerinti Master 1, angolul Bachelor, magyarul Alapdiploma fokozatot jelent. A magyar hallgatók ugyanazt a diplomát kapják, mint francia társaik a párizsi intézményben. A képzés során a hallgatók összesen 240 ECTS (European Credit Transfer System) kreditet szereznek, amelyet más európai egyetemek elfogadnak, és amely alapján más egyetemeken folytatható a tanulás.

Lehetőség van az ötödik év elvégzésére Párizsban. A diákok kétféle mesterképzés közül választhatnak. A kifejezetten alkalmazott művészeti, szakmai jellegű "MASTER OF ARTS" képzés végén a sikeres hallgatók két mesterdiplomát kapnak: a Visart Paris mesterdiplomája mellett megkapják a Royal Academy of Art in Brussels meserdiplomáját is. Lehetőség van művészeti menedzser MBA diploma szerzésére, melynek elnevezése: "MBA, MANAGEMENT DES ARTS VISUELS". Ez a Visart Paris és a Univeristé de Perpignan közös programja, amely végén mindkét intézmény kiadja diplomáját. A mesterképzések Párizsban végezhetők, feltétlenül szükséges a francia és az angol nyelv jó ismerete, a tanév 12 hónapos.


Oktatási program
TANANYAG

Követjük a francia partnerfőiskola tanmenetét, időbeosztását, tantárgy felosztását, oktatási struktúráját és értékelési rendszerét. Szemeszterenként 7-8 szaktantárgyból, összesen szemesztertől függően heti 20 - 22 szakórából áll az órarend.

MÓDSZER

Átvesszük a francia partnerintézmény folyamatos kontroll szisztémáját, a diákok tanáraik vezetésével minden egyes elkészült feladatot közösen elemeznek és véleményeznek.

ÉRTÉKELÉS

Az osztályozás az 1-20 skálán történik. Bukás az, ha a részosztályzatok átlaga nem éri el a 12-es osztályzatot.


SZAKMAI GYAKORLAT

A diploma megszerzéséhez minden hallgató köteles három alkalommal szakmai gyakorlaton részt venni.


NYELVI KÖVETELMÉNYEK

A francia diploma megszerzéséhez a magyar hallgatóknak francia vagy angol nyelvből legalább középfokú nyelvvizsgával kell rendelkezniük.


VISART © 2004 - 2017